Fondos públicos

PROXECTO

GALICIA EXPORTA EMPRESAS 2016
Accións de promoción exterior das empresas galegas.

“Esta empresa participa no Programa Galicia Exporta Empresas 2016

Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Programa Galicia Exporta Empresas 2016
UE_

Como apoio ao proceso de internacionalización, “ESTUDIOS MEGA S.L.,” ten axuda concedida polo IGAPE para participar no Programa Galicia Exporta Empresas 2016, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo”.

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa

O obxectivo principal do Programa Galicia Exporta Empresas 2016 é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.”

  • Norma reguladora: Resolución do 28 de decembro de 2015 publicada no DOG nº 247 o 29 de decembro de 2015.
  • Órgano concedente: Instituto Galego de Promoción Económica.
  • Crédito orzamentario: 5.000.000 euros.

Resolución da concesión: Resolución do 12 de xullo de 2016, segundo o anuncio publicado no DOG nº 135 do 18 de xullo de 2016.

Cuantía da subvención: 10.226,35 euros

Finalidade da subvención: Execución e desenvolvemento de accións de promoción exterior, para mellorar a competitividade, aumentar o posicionamento exterior nos mercados latinoamericanos, e de ese modo aumentar a proxección da empresa a través da súa internacionalización.